Om

Jeg heter Roger Hisdal og er innehaver av Hisdal Regnskap.

Jeg er statsautorisert regnskapsfører og har en bacheleor grad i økonomi/administrasjon fra USN.