Om

roger_hisdalJeg heter Roger Hisdal og er innehaver av Hisdal Regnskap.

Jeg er autorisert regnskapsfører og har en bacheleor grad i økonomi og regnskap fra høgskolen i Vestfold. Jeg har jobbet på tre forskjellige regnskapskontorer og har lang og bred erfaring.

Siden revisjonsplikten har forsvunnet for små aksjeselskaper har regnskapsføreren nå fått flere oppgaver som revisor gjorde før. Derfor har jeg  videreutdanning innen revisjon i skatterett og årsregnskap for økt kunnskap.