Priser

1Våre priser er: (alle priser er eksl. mva)

Timepris: 680,-

Lingingspapirer for enkelpersonforetak: 4 000,-

Ligningspapirer og årsregnskap for aksjeselskap:      5 500,-

Stiftelse av aksjeselskap: 2.000,-